Uzun Dönem İkamet İzni Nasıl Alınır ?

0
386

Uzun Dönem İkamet İzni Nedir ve Nasıl Alınır?

Belirli şartları sağlayan yabancı uyruklu kişilere verilen uzun dönem ikamet izni, Yabancılar ve Uluslararası Koruma kanunun 42. ve 45. Maddeleri ile ilgili yönetmeliğin 40. ve 43. Maddeleri gereği kişilere verilen uzun süreli ikamet izin belgesidir. 

Uzun Dönem İkamet İzni Nasıl Alınır?

Ülkemizde bulunan yabancı kişilerin bu izin belgesine başvuru yapabilmeleri için sekiz yıl kesintisiz olarak ülkede ikamet etmeleri ve Göç Kurulunun belirlemiş olduğu şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

Burada belirlenen sekiz yıllık süreç hesaplanırken öğrenci ikamet izin süresinin yarısı dikkate alınırken, diğer durumlarda alınan izin belgesinin tamamı dikkate alınmaktadır. Bakanlıkça onaylanan ikamet belgesinin her sene ya da iki yılda bir olmak şartıyla bu süreyi uzatmaları gerekmektedir. 

Uzun dönem ikamet belgesine başvuruda bulunmak için mülteci, insani oturma iznine sahip olma, şartlı mülteci, ikincil koruma statüsüne sahip olma ve geçici koruma konumunda olmamanız gerekmektedir. 

Uzun Dönem İkamet İzni Şartları Nelerdir? 

Yabancılar kanununun 43. Maddesi gereği uzun süreli ikamet izni alabilmek için aşağıda belirtilen koşulları sağlamanız gerekmektedir. Bu koşullar; 

 • İkamet izniyle kesintisiz olarak 8 yıl Türkiye’de yaşamış olmak ( Öğrenci izin belgelerinde bu sürenin yarısı hesaplanır ).
 • Ailesini ve kendisinin geçimini sağlayabilecek maddi yeterliliğe ve düzenli bir gelire sahip olmak.
 • Son 3 yıl içerisinde sosyal yardım almamış olmak.
 • Göç politikaları kurulunun belirlemiş olduğu istisnai durumlar hariç, kamu sağlığı, kamu düzeni ve kamu güvenliği alanlarında risk oluşturmamak. 

Belirlenen şartların kontrol edilmesinden sonra kişilerin başvuru talebi değerlendirmeye alınır. 

Kalış Süresinin Hesaplanması 

Kalış süresi hesaplanırken başvuru yapılan tarih dikkate alınarak 1 yıllık süreç gözden geçirilir. Bu 1 yıllık süreç içerisinde başvuru yapan kişilerin en az 180 gün boyunca Türkiye’de kalmış olması gerekmektedir. 180 günlük kalış süresi sağlandıktan sonra geriye dönük taramalara devam edilir ve 8 yıllık dönem bu şekilde değerlendirilmiş olur. 

Başvuru sahibi, yıl içerisinde 180 günden daha az sürede Türkiye’de kalmışsa son 5 yıllık süre içindeki günleri dikkate alınır. Başvuru yapan kişi beş yıllık süreç içerisinde 365 günden fazla süreyi Türkiye dışında geçirmişse başvuru olumsuz sonuçlanır. Aynı zamanda tek seferde ya da peş peşe 6 aydan daha fazla sürede yurtdışında kalınırsa yapılan başvuru olumsuz sonuçlanır. 

Türkiye’de kalınan sürede oturma izni olmadan kalınan günler ve sınır dışı etme kararı çıkmış olan yabancı uyruklu kişilerin kaldıkları bu süreler dikkate alınma ve hesaplanma sürecine dahil edilmez.

Yeterli ve Düzenli Gelir Kontrolünün Belirlenmesi 

Uzun süreli oturum izni alabilmek için sağlanması gereken şartlardan bir tanesi de gerekli gelire sahip olabilmektir. Bu sebeple başvuru yapan kişinin başvuruyu yapmış olduğu yılda geçerli olan asgari ücret dikkate alınır. Yani başvuru yapan kişinin başvuru yapmış olduğu yılda geçerli olan asgari ücretten daha az bir gelire sahip olmaması gerekmektedir. 

Şayet başvuruyu yapan kişi ailesi ile beraber yaşıyorsa hem ailesi hem de kendisi için asgari ücretin 1/3’ ünü bütçe olarak ayırabilmelidir. Aynı zamanda başvuruyu yapan kişinin Türkiye’de geçerli olan bir sağlık sigortasına da sahip olması ve son 3 yıl içerisinde herhangi bir sosyal yardımdan yararlanmamış olması gerekmektedir. 

Oturum izni almak için gerekli koşullar resmi evraklar dikkate alınarak hazırlanır bu süreç içerisinde üçüncü kişilerin ifade ya da taahhütleri dikkate alınmaz. 

Uzun Dönem İkamet İzninin Kişiye Sağlamış Olduğu Haklar 

Uzun dönem ikamet izni alan kişiler aşağıdaki koşullar hariç Türk vatandaşları ile aynı haklara sahip olmaktadır. Sahip olamadıkları bu haklar; 

 • Uzun dönem ikamet izni alan yabancıların seçme ve seçilme hakları yoktur. Yapılan seçimlere katılamaz ve bu seçimlerde oy kullanamazlar.
 • Kamu kurumlarında çalışamazlar.
 • Muaf olarak ülkeye araç getiremezler.
 • Uzun dönem oturma izni aldıkları için zorunlu askerlik hizmetlerinden muaftırlar ve askerlik görevleri yoktur. 

Bu durumların dışında kalan her konuda yabancı kişiler de Türk vatandaşları ile aynı haklara sahiptirler.

Alınan Uzun Dönem İkamet İzninin İptal ve Reddinin Nedenleri 

Belge için başvuru yapan kişilerin başvurularının reddedilebileceği gibi, alınan belgelerinde sonrasında iptali gerçekleşebilmektedir. Aynı zamanda alınan belgenin uzatma süresi geldiğinde belge uzatılmayabilir. 

Yapılan başvurunun ilk aşamada reddedilmesinin temel nedeni istenen şartların sağlanmamasıdır. Bu durumda kişi gerekli şartları eksiksiz yerine getirmelidir. 

Uzun dönem ikamet iznine sahip kişilerin sahip olduğu izin belgeleri bazı koşullar altında iptal edilebilmektedir. Belge iptali valilikler tarafından gerçekleştirilmektedir. Belge iptaline sebep olan durumlar; 

 • Belge sahibi kişinin kamu düzenini ve güvenliğini ciddi anlamda tehdit ettiği durumlarda belge iptal edilir. Bu sebeple belgesi iptal edilen kişiler tekrar belge başvurusunda bulunamaz.
 • Kendi ülkesinde eğitim, sağlık ve kamu görevleri dışındaki bir sebeple bir yıldan fazla Türkiye dışında kalan kişilerin belgelerinde iptal gerçekleştirilebilir. Bu durumda kişiler yurtdışında iseler konsolosluklara ya da yurtiçinde iseler valiliklere veyahut Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne bizzat başvurarak yeniden belge talep edebilirler. Tekrar başvuruda bulunan kişiler için 8 yıl kesintisiz kalma şartı aranmazken öncelikli olarak değerlendirilir ve başvuruları bir ay içerisinde sonuçlanır. 

Uzun Dönem İkamet Belgesi Alabilmek İçin Gerekli Olan Belgeler 

 • Bilgi formu 
 • Seyahat sonrası 6 ay geçerliliği bulunan pasaport
 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş arka fonu beyaz olan 4 adet biometrik fotoğraf
 • Düzenli geliri ispatlayacak şekilde düzenlenmiş geçim belgesi 
 • Adli sicil kaydı 
 • Son 3 yıl içerisinde herhangi bir sosyal yardım almadığına dair düzenlenmiş belge 
 • Önceki döneme ait ikamet izin belgelerinin önlü arkalı fotokopileri varsa asılları 
 • 8 yıl kesintisiz ikamet ettiğini belirten gün sayım belgesi 
 • Özel sağlık sigortası 
 • Uzun dönem ikamet izni başvuru formu
 • Harç ödeme dekontları 
 • Adres belgesi ( herhangi biri olması yeterlidir ); kirada kalıyorsa sözleşmenin noter onaylı örneği. Otel, pansiyon gibi bir konaklama işletmesinde kalıyorsa burada kaldığını belirten bir belge. Öğrenci yurtları, kurum misafirhanesi gibi bir yerde kalınıyorsa bunu belgeleyen e-imzalı, ıslak imzalı, kaşeli ya da mühürlü bir belge. Tanıdık biri, akraba gibi bir kişinin yanında kalınıyorsa yanında kaldığınız kişiye ait adres kayıt bilgilerini ( taahhütname ile) belirten belge.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here