Türkiye Oturma İzni Uzatma – Oturma İzni Nasıl Uzatılır?

0
354

Türkiye Oturum İzni Nasıl Uzatılır? 

Türkiye’de ikamet izni almış olan yabancıların, ikamet izin süreleri bitmeden önce başvuru yaparak oturma izni talebinde bulunmaları gerekmektedir. Bunun için izin süresi bitmeden en erken 60 gün, en geç ise 3 gün önceden başvurunun yapılmış olması gerekmektedir. Başvuru için belirtilen sürede yapılmayan başvuru durumunda uzatma talebi değil, yeniden izin alma prosedürü uygulanmaktadır. İkamet iznini uzatmak isteyenler Göç İdaresi aracılığıyla randevu almaya gerek kalmadan işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

Türkiye'de İkamet İzni Uzatma 

Uzatma izni işlemlerinde en önemlisi bilgilerin eksizsiz ve doğru olarak belgelenmiş olmasıdır. Şayet bilgiler eksiz ve hatalı girilirse başvuru süreci uzayabilir ya da uzatma talebi reddedilebilir. Uzatma işleminde başvuruda olduğu gibi geçerli sağlık sigortası zorunluluğu bulunmaktadır. 

Oturum İzni Uzatma Süresi Kaç Gündür?

Oturum izni uzatmak için, uzatmanın başlangıç tarihinin ikamet izni bitiş tarihi olarak yazılması gerekmektedir. Buna ek olarak başvuru sahibinin uzatmanın başlangıç tarihi itibariyle en az 60 gün süreye sahip pasaportu ya da pasaport yerine geçen seyahat belgesi olması gerekmektedir. 

Oturum izni için başvurular online olarak başlatılır ve ardından sistem tarafından verilen oturum uzatma izni göç idaresinde talep edilen diğer belgelerle beraber kargo üzerinden kişiye ulaştırılır. 

Oturum İzni Uzatmak İçin Gerekli Olan Belgeler 

Oturum iznini uzatmak için gerekli olan belgeler yaptığınız başvuruya göre farklılık göstermektedir. Fakat bütün başvurularda ortak olarak verilmesi gereken belgeler şunlardır; 

 • Oturum izni başvuru formu 
 • Pasaport fotokopisi ( data page olarak adlandırılan, kimlik bilgilerine ait sayfa ve işlem görmüş tüm sayfalara ait fotokopiler )
 • 4 adet güncel biyometrik fotoğraf
 • İkamet edildiği sürece finansal kaynağa sahip olduğunu belirten belge
 • Yabancı sağlık sigortası 

Oturum uzatma izni Göç İdaresi tarafından kullanılan elektronik sistem üzerinden yapılmaktadır. Başvuru online olarak yapıldıktan sonra posta ya da kargo ile iadeli taahhütlü olarak il göç idaresine gönderilmesi gerekmektedir. Bu işlem için 5 iş günü tanınmıştır aksi takdirde belgeleri postaya teslim etmeyen kişilerin başvuruları işleme alınmaz. Postalanacak belgelerin içine ikamet izni harcının ödendiğine dair verilen makbuzun eklenmesi gerekmektedir (online olarak yapılan ödemelerde makbuzun koyulmasına gerek yoktur). 

Oturma İzni Uzatma Talebinde Bulunabilecek Kişiler Kimlerdir?

 • Bilimsel araştırma amacıyla gelecek olan kişiler 
 • Türkiye sınırları içinde taşınmaz malları bulanan kişiler 
 • Ticaret bağlantı ve iş kuracak kişiler 
 • Hizmet içi eğitim programlarına katılacak kişiler 
 • Öğrenci değişim programı ile eğitim alan kişiler 
 • Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçen kişiler 
 • Tedavi görecek olan kişiler
 • İdari makamların talebi üzerine kalması gereken kişiler
 • Adli makamların talebi üzerine kalması gereken kişiler
 • Anlaşmalar çerçevesinde eğitim alan kişiler
 • Türkçe öğrenmek için kurslara katılan kişiler
 • Kamu kurumları aracılığıyla eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılan kişiler

Turistik Oturma İzni Nasıl Uzatılır? 

Geçtiğimiz dönemlerde turistik amaçlı gelen kişiler oturum izni uzatma işlemi yapabilmekteyken son dönemde kişiler turistik amaçlı uzatma işlemi yapamamaktadır. Farklı bir gerekçe ile uzatma talep etmeleri gerekmektedir.

Öğrenci Oturma İzni Nasıl Uzatılır?

Öğrencilerin oturum izni uzatma başvurusu yapabilmeleri için öğrenim gördükleri kurumdan kaşeli ya da e-imzalı olarak belge alması gerekmektedir. Öğrenim uzadığına dair verilen belge için her yıl için birer senelik uzatma yapılmaktadır. Alınmış olunan belge 2 yıllık dahi olsa uzatma 1 senelik olarak talep edilebilmektedir ve sonraki yıl öğrencilerin yeniden başvuruda bulunması gerekmektedir. Herhangi bir eğitim programına katılmadan ya da açık öğretim programına geçiş yapan öğrencilerin oturum izni talepleri kabul edilmez.

Aile Oturum İzni Nasıl Uzatılır? 

ile oturum iznine sahip kişilerinde belirlenen süre içerisinde uzatma talebinde bulunmaları gerekmektedir. Aile oturma izni uzatılırken eklenmesi gereken belgeler arasında evlilik belgesi bulunmaktadır. Bu belge Türkiye’de alınmış ise onaylı fotokopisi, yurtdışından alınmış ise onaylı tercümesi sunulmak zorundadır. Aynı zamanda aile yapısında herhangi bir değişiklik söz konusu ise ( doğum, ölüm, boşanma vb.) destekleyici belgelerinde sunulması gerekmektedir. Oturum izni uzatılmasında başlıca şartlar; 

 • Destekleyen kişinin ve tüm aile fertlerinin geçerli sağlık sigortasına sahip olması gerekmektedir. 
 • Ailenin toplam gelirinin, her aile feri için asgari ücretin 1/3’ünden fazla kaynak ayrılabiliyor olması 
 • Son beş yıl içinde suç işlememiş olması ve bunun belgelenmesi 
 • Aile birleşiminde taraf olan kişilerin birlikte yaşaması ya da yaşamaya niyetli olduğunun kanıtlanması 
 • Eş üzerinden yapılacak uzatmalarda eşlerin 18 yaşından büyük olması 
 • Evliliğin gerçekliğinin anlaşılabilmesi ve sadece ikamet izni için yapılmamış olması gerekmektedir.

Bazı durumlarda uzatma talebiniz olmuşuz sonuçlana bilir. Bu durumlardan birkaçı şunlardır;

 • Aile oturum izni için gerekli olan şartların sağlanamaması 
 • Daha önce alınan ikamet izninin veriliş amacının dışında kullanılıyor olması 
 • İzin sahibi kişinin sınır dışı edilme ya da Türkiye’ye giriş yasağının bulunuyor olması 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here