Kısa Dönem İkamet İzni Nasıl Alınır?

0
341

Kısa Dönem İkamet İzni Nedir?

Kısa dönem ikamet izni (oturma izni), vize süresi ya da vize muafiyet süresinden daha uzun bir sürede ülke içerisinde kalmak isteyen yabancıların almak zorunda oldukları izin belgesidir. Bu belgeye başvurmak isteyen kişilerin Türkiye’de vize süresinden ya da vize muafiyet süresinden fazla kaldıklarına dair nedenlerini belgelemek zorundadırlar. Öğrenim İzni, Aile Birleşimi, Uzun Süreli İkamet İzni, İnsan Ticaret Mağduru gibi belgelerden faydalanamayan kişiler bazı durumlarda kısa dönem ikamet izni alabilirler. 

Kısa Dönem İkamet İzni Nasıl Alınır?

Kısa Dönem İkamet İzni Çeşitleri 

 • Bilimsel Araştırma Nedeniyle Türkiye’de Kalması Gereken Yabancı Kişiler 

Bilimsel araştırma gerekçesiyle kısa dönem izin belgesi almak isteyen kişilerin öncelikli olarak yapacakları araştırmanın gerekli izinlere tabii olduğunu, kuruluşlardan gerekli izin belgelerinin alındığını beyan etmeleri gerekmektedir. Araştırma konusunun izne tabi olmadığı durumlarda ise, araştırmaya ait detaylı bilgilerin olduğu bir belgenin beyan edilmesi gerekmektedir. Bilimsel araştırmadan dolayı ülkede ikamet edecek ve bunu için izin belgesi alacak olan araştırmacıların Türkiye’ye giriş yapmadan önce kendi ülkelerindeki temsilciliklerimizden alacakları vizeyi Bilimsel Araştırma amaçlı vize şeklinde almaları gerekmektedir. 

 • İş Kuracak, Ticari İlişkilerde Bulunacak Veya Geliştirecek Olan Yabancı kişiler

Yeni bir iş kuracak ya da bir ticari ilişkiyi geliştirecek olan kişiler, iletişim içinde oldukları, ticari bağlantı kuracakları kurumlar ya da kişilerden davetiye mektubu alabilirler. Aynı zamanda kuracakları işe dair belgeleri de talep edebilirler. 

 • Türkiye’de Taşınmaz Malları Bulunan Yabancı Kişiler

Bu kişilerin başvuru yapabilmesi için taşınmaz malların konut olması ya da konut olarak kullanılan bir mal olması gerekmektedir. Şayet ilgili taşınmaz üzerinde birden fazla aile ferdi hak sahibi ise hak sahibi olan diğer fertlerde bu belgeye başvuru yapabilirler. Bu kişiler başvuru sahibinin yetişkin olmayan çocuğu, bağımlı yetişkin çocuğu ve eşi de olabilir. 

 • Hizmet İçi Eğitim Programına Dahil Olan Yabancı Kişiler 

Bu sebeple kısa dönem ikamet izni talep eden kişilerin, eğitim verecekleri kurum ya da kuruluş tarafından düzenlenen eğitim içeriği, eğitimin verileceği yer ve süresinin de yer aldığı belgeyi başvuru esnasında sunması gerekmektedir. Düzenlenen ikamet izni belgesi eğitimin süresini kapsayacak şekilde düzenlenmektedir. 

 • Türkiye’nin Yapmış Olduğu Anlaşmalar Doğrultusunda Öğrenci Değişim Programına Dahil Olan Yabancı Kişiler 

Eğitim programına katılacak olan kişilerin ilgili kurum tarafından düzenlenen belgeleri başvuru esnasında sunmaları gerekmektedir. Bu sebeple düzenlenmiş bir ikamet belgesi eğitim süresini geçemez ve farklı bir amaç doğrultusunda kullanılması yasaktır. Öğrenci değişim programı kapsamında izin belgesine başvuran kişilerin ilk 3 ay için talep ettikleri sağlık sigortaları bulunuyorsa ek bir sağlık sigortası daha talep edilmez. Şayet bu süre içerisinde başvuru yapmayan öğrenciler yabancı sağlık sigortası yaptırmak ve bunu belgelemek zorundadırlar.

 • Turizm Amacıyla Kalışını Uzatmak İsteyen Yabancı Kişiler 

Turistik bir gezi amacıyla ülkeye gelen kişiler kısa süreli izin belgesine başvurmak istediklerinde kalacakları zaman dilimini ve nerelerde kalacaklarını belgelemek zorundadırlar. Bu belgeye ek olarak gerek görülürse seyahat planına ilişkin ek belgelerde kişilerden talep edilebilir. 

 • Tedavi Amaçlı Ülkeye Gelen Yabancı Kişiler

Tedavi amacıyla ülkede kalacak olan kişilerin öncelikli olarak kamu sağlığını riske atacak bulaşıcı bir hastalığa sahip olmaması gerekmektedir. Bu sebeple ikamet iznine başvuracak kişilerin kamu ya da özel hastanelerden kabul belgelerini sunmaları gerekmektedir. Tedavi masraflarının ödendiğine dair belgeler beyan edilirse ek bir sağlık sigortası talep edilmez. Aynı şekilde barınma, iaşe ve tedavi masrafları kamu kurum ve kuruluşları tarafından karşılanan yabancılardan da ek bir sağlık sigortası istenmez. İkamet izin belgesine başvuru sırasında gerek görülürse ek belgelerde istenebilmektedir. Tedavi için gelen kişilere refakat eden kişiler için ise genel ikamet hükümleri uygulanmaktadır. Refakat eden yabancı kişilerin sayısı iki kişiden fazla ise ek sağlık sigortası talep edilir. 

 • Adli Ve İdari Makamların Kararı İle Ülkede Kalması Gereken Yabancı Kişiler

Bu izin belgesine başvuru yapıldığında talepte belirtilen süre göz önüne alınarak belge düzenlenir. 

 • Aile İkamet İzninin Şartlarının Sağlanmadığı Durumlarda Aile İkamet İznini Kaybeden Yabancı Kişiler 

En az 3 yıllık aile ikamet izni ile Türkiye’de kalan kişiler ve 18 yaşını doldurmuş olanlar, Türk vatandaşı ile evli olan ve en az 3 yıllık aile ikamet izni olup boşanmamış olanlar, destekçisinin ölümünün ardından destekçiye bağlı olarak aile ikamet izni alanlar kısa dönem ikamet iznine başvurabilirler. 

 • Türkçe Öğrenmek İçin Kursa Katılacak Olan Yabancı Kişiler 

Bu amaçla alınacak izin belgesi için öncelikli olarak Milli Eğitim Bakanlığınca izin alınmalıdır. Yetkili kuruma kayıt yaptıran yabancı kişiye en fazla iki kere bu belge verilebilmektedir. Verilecek olan kurs bir yıldan az bir süredeyse ikamet izin süresi kursun bitişine göre düzenlenmektedir. Kursu veren kurum, öğrenim amacıyla kayıt yaptıran kişinin kursa başlama ve durumunu il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. 

 • Yükseköğretimini Türkiye’de Tamamlayan Kişiler, Mezun Olunan Tarih İtibariyle 6 Ay İçinde Başvuranlar 

Yükseköğretim mezunları yeni mezun olanlar, ilk altı ay içinde başvurdukları zaman bir kereye mahsus en fazla bir yıllık ikamet izni alabilirler. 

 • Türkiye’de Çalışmayan Ama Bakanlar Kurulunca Gerekli Görülen Miktarda Yatırım Yapan Yabancılar, Eşleri ve Yetişkin Olmayan Çocukları İçin

6735 sayılı kanun kapsamında ülkeye ekonomik katkı sağlamak amacıyla yabancıları teşvik etmek için hayata geçirilen bir uygulama kapsamında başvuru yapanlara 5’er yıllık ikamet izni verilebilmektedir. 

Kısa Dönem İkamet İzni Süreleri 

Kısa dönem ikamet izni için belirlenen süreler alınma gerekçesine göre değişiklik göstermektedir. 13. Ve 14. Maddelere göre yapılan başvuruların haricinde, kısa dönem izin belgesi en fazla 2’şer yıllık olarak düzenlenmektedir. 

Kısa Dönem İkamet İzin Şartları 

Kısa dönem ikamet izni Yabancılar Kanununun 32. Maddesine göre düzenlenir. Bu maddeye göre belirlenen şartlar; 

 • İkamet izni için gerekli olan tüm belgelerin eksiksiz olarak sunulmuş olması gerekmektedir. 
 • Sağlık ve güvenlik anlamında gerekli şartlara sahip olmak ve bunu belgelemek.
 • Gerekli görüldüğü taktirde vatandaşı olunan ya da ikamet edilen ülke makamlarınca düzenlenmiş olan adli sicil kaydını sunabilmek.
 • Türkiye’de ikame edilecek adresi belgeleyebilmek.
 • Yabancılar kanununun 7. Maddesi kapsamına girmemek ( bu maddeler kanunca belirlenen ve zaman içerisinde değişebilen maddelerdir ). 

Kısa Dönem İkamet İzni İçin Gerekli Olan Belgeler 

İzin belgesi için belirlenen belgeler başvuru gerekçesine göre farklılık gösterse de genel olarak istenen belgeler şu şekildedir ; 

 • Kısa dönem ikamet izni bilgi formu
 • Pasaport ( en az 1 yıllık geçerliliği olması gerekmektedir )
 •  4 adet biyometrik fotoğraf ( son 6 ay içinde çekilmiş ve arka fonu beyaz ) 
 • Özel sağlık sigortası 
 • Randevu ve başvuru formu 
 • Harç ödeme dekontları 
 • Adres belgesi 

Adres Belgesi Olarak Kullanılabilecek Belgeler 

Kişi kirada kalıyorsa sözleşmenin noter imzalı örneği. Otel, motel gibi bir konaklama şirketinde kalınıyorsa burada kalındığını belgeleyen bir belge ile ispatlanmalıdır. Öğrenci yurdu, kurum misafirhanesi gibi bir kurumda konaklama yapılıyorsa e-imzalı, ıslak imzalı, kaşeli ya da mühürlü belge. Tanıdığınız yakınınızda kalıyorsanız kişiye ait adres kayıt bilgileri ( noter taaahütnamesiyle beraber belgelendirilecek ).

Kısa Dönem İkamet İzni İptal Edilmesi, Reddedilmesi , Belge Süresinin Uzatılmama Durumu 

İkamet izin belgesinin iptal edilmesi, reddedilmesi ve belge uzatma isteğinin kabul edilmemesi birçok nedene bağlı olabilir. Bu durumların başlıca sebepleri; 

 • Kısa dönem ikamet izni için gerekli olan şartları yeniden sağlayamamak ya da şartların zaman içinde değişmiş olması.
 • Alınan izin belgesinin veriliş amacının dışında kullanılmış olmasının belirlenmesi.
 • Başvuruyu yapan kişinin sınır dışı edilmesi ya da girişi yasağının bulunması.
 • Başvuru sürecinde belirtilmiş olan sürenin aşılması 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here